Mårten portrait

Djupdykning om Mårten på Herax

2024-03-25

Vilka är dina arbetsuppgifter?

Mina fokusområden innefattar lagstiftning gällande kemikalier, hållbarhet och miljö. Jag hjälper lokala och internationella kunder med kemikaliegranskning vid introducering av nya produkter, utformar och anpassar rutiner för vår kunders ledningssystem för att möta ny och befintliga krav i lagstiftning och certifieringar inom miljö och hållbarhet. Exempel på dessa är ISO 14001, CSRD och Engångsplastdirektivet. Detta kan innefatta bland annat generering av säkerhetsdatablad, kemikaliehanteringsrutiner, internrevisioner, och myndighetskontakter.

Jag hjälper även kunder med utbildningar gällande lagkrav inom kosmetika, kemiska produkter och varor samt kemikaliehantering.

Hur länge har du arbetat på Herax?

Sedan december 2022

Vad uppskattar du mest med ditt arbete?

Jag uppskattar att det finns en stor spridning av olika arbetsuppgifter vilket medför att spännande problem med minst lika spännande lösningar uppstår. Detta kräver ofta både tekniska och kreativa lösningar för att matcha olika företag och arbetsgruppers behov

Läs mer om Mårten här