Mårten headshot

Mårten Schollin

Konsult i Regelverk & Kvalitetssamordnare inom område Kemi samt Miljösamordnare

Mårten är kemiingenjör med en master i makromolekylära material och har tidigare arbetat som utvecklingskemist inom färgindustrin. Där har han bland annat jobbat med att utveckla nya färgsystem.

På Herax Food Solutions AB arbetar Mårten med granskning och märkning av kemiska och kosmetiska produkter. Att upprätta Säkerhetsblad, PCN notifieringar sam CPNP registreringar. Mårten arbetar även med Miljölagstiftning och standarder som exempelvis ISO 14001, CSRD och Engångsplastdirektivet. Mårten agerar även som Miljö- och Kvalitetssamordnare åt kunder, både långsiktigt och som interim lösning. I dessa roller ingår allt från kemikaliehantering, leverantörskontroll, produktmärkning, myndighetskontakter, interna revisioner och lagstiftningsfrågor.

De kunder Mårten arbetar med finns främst i Europa, men även på den nordamerikanska och asiatiska marknaden.

Mårten får positiv feedback från sina kunder, främst vad gäller hans dynamiskt arbetssätt, leveranser med hög kvalitet samt hans förmåga att nätverka.

Kontakt

marten.schollin@heraxfood.se

(+46) 0708-10 12 35