Safety-data-sheet-1

Produktsäkerhetsdatablad​

Vi översätter de obligatoriska uppgifterna som ska anges i säkerhetsdatabladet från engelska till svenska, norska, danska, finska eller isländska. Produkten klassificeras av oss baserat på de ingående ämnena. Därefter sammanställer vi den obligatoriska informationen under rätt punkter.​

Om UFI-kod och PCN-notifiering behövs för produkten kan vi generera och registrera detta hos Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA. ​

Kontakt

Vårat kontaktformulär är för tillfället ur funktion. Vänligen maila oss på : info@heraxfood.se