Markning-av-livsmedel-1024x576

Märkning av livsmedel

I vår kostnadsfria introduktionsutbildning lär du dig grunderna i märkning av livsmedel. Utbildningen baserar sig på de krav som finns i EU-förordning

1169/2011(Informationsförordningen). Under kursen ger vi dig konkreta och tydliga exempel på vilken information som är obligatorisk att märka ut på livsmedelsförpackningar.

Innehåll:

– Syfte och beskrivning av lagstiftningen kring märkning

– Allmänna krav på märkningen

– Färdigförpackade livsmedel

– Obligatoriska uppgifter i märkningen

Varje avsnitt avslutas med ett fråge-quiz så du får kvittens på vad du lärt dig. Efter utbildningen ska du ha fått övergripande kunskaper om de krav och regler som finns på märkningsområdet för livsmedel.

Vem ska gå kursen ?

Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med märkning av livsmedel och vill ha en orientering i hur livsmedel ska märkas.

Varaktighet

Ca 2 timmar

Endast på svenska !

Gå till kursen

Kontakt

Vårat kontaktformulär är för tillfället ur funktion. Vänligen maila oss på : info@heraxfood.se