Beteckning-introbild-1024x576

Livsmedlets beteckning

I denna kurs får du fördjupade kunskaper om hur du bör gå tillväga för att ge livsmedel en korrekt beteckning samt kunskaper för att kunna bedöma om en befintlig beteckning är i enlighet med gällande lagstiftning.

Innehåll:

– Syfte och beskrivning av lagstiftningen kring märkning

– Beteckningar

– Åtföljande uppgifter

– Skyddade beteckningar

– Handelsbeteckningar

– Varustandarder

Varje avsnitt avslutas med ett fråge-quiz så du får kvittens på vad du lärt dig. Efter utbildningen ska du känna till vilka regler som gäller för olika beteckningar och om de används vilka åtföljande uppgifter ska anges.

Vem ska gå kursen? Utbildningen vänder sig främst till dig som arbetar med märkning av livsmedel och behöver fördjupa dig i reglerna kring produktbeteckningar.

Varaktighet:

Ca 2 timmar

Pris:

590 kr

Endast på svenska !

Gå till kursen

Kontakt

Vårat kontaktformulär är för tillfället ur funktion. Vänligen maila oss på : info@heraxfood.se