Chemicals-labeling-regulations-1

Regulatorisk översättning/ AW validering utan föregående översättning ​

Innebär att vi:​

- Översätter förpackningstexten från engelska till svenska, norska, danska, finska. ​

- Översätter ingående ämnen till korrekta INCI beteckningar. ​

- Kontrollerar att ingående ämnen är lagliga i produkten och i mängder som är tillåtna.​

- Kontrollerar att all lagstadgad information finns på förpackningen som vi ska granska.​

- Utreder påståenden, försäljningstexter, illustrationer eller bilder för att säkerställa att de inte är vilseledande.​

När det gäller leveransalternativ får ni välja det som passar bäst. Antingen lägger vi in våra kommentarer/ observationer i en rapport eller så lägger vi in kommentarer direkt i korrekturet. ​

AW validering med föregående översättning​

Det betyder att vi får ett korrektur från dig som har översatts av Herax Food Solutions tidigare. ”AW validering med föregående översättning” innebär att vi:​

- Kontrollerar att alla ingredienser är korrekt angivna och stavade på korrekturet​

- Kontrollerar att information på korrekturet följer gällande lagstiftning.​

- Undersökning av påståenden, försäljningstexter, illustrationer eller bilder för att säkerställa att de inte är vilseledande.​

När det gäller leveransalternativ får ni välja det som passar bäst. Antingen lägger vi in våra kommentarer/ observationer i en rapport eller så lägger vi in kommentarer direkt i korrekturet. ​

Food-labeling-regulations-3

Teknisk översättning textilier

Innebär att vi:

- översätter texten på skötselrådsetiketten till lagstadgade benämningar av fiberinnehåll.

- granskar att piktogrammen följer praxis i Europa och Skandinavien.

- kontrollerar att eventuella tillagda ämnen följer gällande EU- och skandinaviska regler.

- utreder påståenden, försäljningstexter, illustrationer eller bilder för att säkerställa att de inte är vilseledande.

För leveransalternativ kan ni välja det som passar er bäst. Antingen lägger vi in kommentarer/iakttagelser i en rapport, eller så sätter vi våra kommentarer direkt på konstverket på post-it-lappar.

Vi kan översätta från engelska till svenska, norska, danska, finska eller isländska.

Granska textilier

Innebär att vi:

- kontrollerar att våra kommentarer/iakttagelser har genomförts på ett korrekt sätt.

- granskar texten och piktogrammen på etiketten.

- godkänner etiketten för den avsedda marknaden om informationen uppfyller kraven.

För leveransalternativ kan ni välja det som passar er bäst. Antingen lägger vi in kommentarer/iakttagelser i en rapport, eller så sätter vi våra kommentarer direkt på konstverket på post-it-lappar.

Nuvarande språk engelska, svenska, norska, danska, finska eller isländska.

Kontakt

Vårat kontaktformulär är för tillfället ur funktion. Vänligen maila oss på : info@heraxfood.se