HeraxForms

HeraxForms är ett digitalt leverantörsbedömnings- och utvärderingsverktyg som hjälper dig att ha koll på era leverantörer. ​

Med HeraxForms kommer ni enkelt åt de svar leverantörerna gett på era frågor och ni får en överblick över relevanta certifikat, specifikationer och andra viktiga dokument.  ​

​Man kan också enkelt jämföra svaren från leverantörerna för att se hur deras system utvecklats över tid. ​

​HeraxForms har ett påminnelsesystem som automatiskt skickar ut påminnelser till leverantörerna när det är dags att uppdatera certifikat och andra viktiga dokument. ​

​HeraxForms är en abonnemangstjänst med en avtalstid på 36 månader där det ingår en "testa på tid" det första året. Väljer ni att avsluta samarbetet betalar ni bara för detta år. ​

​Detta ingår:​

3 Formulär på svenska och engelska för:​

- livsmedelsleverantörer enligt IP Livsmedelsstandard ​

- förpackningsleverantörer​

- generellt formulerat formulär för tjänsteleverantörer​

​- Halvdagskurs i HeraxForms​

- Överföring av leverantörer till HeraxForms från CSV. fil​

- Teknisk support under perioden.​

​Vi har andra formulär som man kan köpa till:​

- transportörer​

- skadedjursleverantörer​

- tvätterier​

- offentlig upphandling​

- ekologiska och KRAV certifierade produkter​

Kontakt

Vårat kontaktformulär är för tillfället ur funktion. Vänligen maila oss på : info@heraxfood.se