Märkningsutbildning

Välkommen till en utbildningsdag som till största delen ägnas åt de allmänna märkningsregler som presenteras i EU-förordning nr 1169/2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsument (informationsförordningen). Vi tittar närmare på lagkraven och kommer med många praktiska exempel. Teori varvas med gruppövningar och diskussioner. Utbildningens syfte Att ge deltagarna en orientering om krav på märkning av både färdigförpackade och oförpackade livsmedel. Vem ska gå? Utbildningen vänder sig till personer på livsmedelsföretag och kontrollmyndigheter som söker mer kunskap kring märkning och presentation av livsmedel. Under kursen tittar vi närmare på:

Vem som ansvarar för märkningen och vad det innebär

Reglerna kring produktbeteckningar

Ingrediensförteckningen: allergener, QUID-regler, sammansatta ingredienser

Hur man vet vilka livsmedelstillsatser som är tillåtna och i vilka mängder

Vilka uppgifter som näringsdeklarationen ska innehålla och hur de ska anges

Särskilda regler för vissa produktkategorier, exempelvis koffein och sötningsmedel

Ursprungsmärkning

Hållbarhetsdatum

Vilseledande livsmedelsinformation

Pris 5900 kr exkl. moms I priset ingår kursdokumentation, intyg samt kaffe/te, smörgås och lunch.

Nästa kurstillfälle: Torsdagen den 26:e september 2024

Välkommen med din anmälan till info@heraxfood.se senast den 12:e september.

Kontakt

Vårat kontaktformulär är för tillfället ur funktion. Vänligen maila oss på : info@heraxfood.se