Om Herax Food Solutions

Herax Food Solutions AB grundades i Stockholm år 2009 och är ett konsultföretag som vänder sig till företag som verkar på detaljhandelsmarknaden i Skandinavien. Sedan starten har vi fokuserat vår verksamhet på rådgivning inom lagstiftning i Skandinavien och då inom områdena livsmedel, kemikalier, kosmetik och textilier. Utöver detta har vi ett väl utbyggt program för tjänster inom livsmedelssäkerhet och kvalitet.

Intresse för entreprenörskap, standardkrav och regelverk präglar företaget och vi gillar utmaningen att hjälpa våra kunder att kombinera dessa olika delar i sin verksamhet. För att göra detta på bästa sätt söker vi få en gedigen kompetens inom företaget där vi värdesätter både teoretisk och praktisk kompetens hos våra medarbetare. Vi har också ett gott stöd i vårt skandinaviska nätverk med tillgång till andra experter inom olika områden som översättning, juridik, certifieringsrevisioner med mera.