ham-roll-237756 1280

Visste du att rökaromer troligtvis inte kommer kunna användas i framtiden?

2024-05-29

I november 2023 publicerade EFSA vetenskapliga rekommendationer angående säkerheten av 8 rökaromer på EU-marknaden. De här 8 rökaromerna har tidigare fått förnyade godkännanden enligt rökaromförordningen. Baserat på de vetenskapliga bevis som nu finns tillgängliga har experter inte kunnat utesluta att de 8 rökaromerna skulle kunna vara genotoxiska. EU-kommissionen föreslår därför att deras godkännande inte ska förnyas. De föreslår också en övergångsperiod för livsmedel som innehåller dessa rökaromer på 2 – 5 år beroende på produkt.

För övriga 2 rökaromer (SF-007 och SF-010) har det inte kommit in några ansökningar om förnyat godkännande. Godkännandet för dessa rökaromer gick därför ut den 31 december 2023 och får inte längre användas i livsmedel. Men en övergångsregel gäller som säger att livsmedel som producerats innan den 1 januari 2024, som innehåller de två rökaromerna, får fortsätta säljas fram till bäst före datumet.

Länk till EU-kommissionens förslag till implementerande förordning om rökaromer.