doughnuts-1868573 1280

Tillsatsen stearyltartrat (E 483) tas bort från tillsatslistan

2023-10-09

Stearyltartrat med nummer E 483 är ett ämne med bakfrämjande egenskaper som hittills har varit godkänd att använda i matbröd, konditorivaror, desserter och smaksatta, syrade mjölkprodukter.

Den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) har gjort en ny utvärdering av ämnet och kommit fram till att det saknas uppgifter som visar att det är säkert. Myndigheten har begärt in uppgifter om säkerheten från intressenter som vill använda ämnet i livsmedel men ingen ny information har skickats in. Därmed har EU-kommissionen beslutat att ämnet ska tas bort från tillsatslistan, dvs från bilaga II till EU-förordning 1333/2008.

Livsmedel som innehåller stearyltartrat (E 483) och som lagligen har släppts ut på marknaden före den 23 april 2024 får fortsätta att säljas fram till deras bäst före- eller sista förbrukningsdag.

Se allt om denna ändring i EU-förordning 2023/2379.