kosttillskott tabletter

Ny tillsats godkänd att använda i kosttillskott

2024-02-06

En ny livsmedelstillsats, Trimagnesiumdicitrat med nummer E 345 (i), har nyligen blivit godkänd att använda som stabiliseringsmedel och klumpförebyggande medel i kosttillskott i fast form.

Tillsatsen har som syfte att binda små restmängder av vatten under bearbetningen av kosttillskott och inuti förpackningen.

Ändringen finns i EU-förordning 2024/346 som ändrar EU-förordning 1333/2008 om livsmedelstillsatser. Ändringen innebär att E 345 (i) får användas i livsmedelskategori 17.1 ”Kosttillskott i fast form, utom kosttillskott för spädbarn och småbarn". Den fastställda maximihalten är 100 000 mg/kg.

I samma förordning finns även en beskrivning av de renhetskriterier som gäller för tillsatsen vilka ska tillföras EU-förordning 231/2012 om specifikationer för livsmedelstillsatser.

Mer information på Livsmedelsverkets sida