ovalen

EU istället för EG i ovalen

2024-04-25

Animaliska livsmedel som tillverkas på en anläggning som är godkänd enligt EU-förordning 853/2004 ska märkas med identifieringsmärket ovalen. Märket ska innehålla information om det EU-land som anläggningen ligger i och dess godkännandenummer. Om anläggningen finns inom EU så ska även det framgå. Hittills har det i förordningen hänvisats till Europeiska gemenskapen istället för Europeiska unionen och förkortningen EG istället för EU.

Nu har förordningen ändrats så att det i stället hänvisats till Europeiska unionen ”EU”. Det innebär att om förkortningen EG används i ovalen så ska den ändras till EU.

EU-kommissionen är medvetna om att detta är förknippat med en betydande administrativ börda för företagen varför övergångsperioden är relativt lång. Förkortningen för Europeiska gemenskapen får fortsätta användas till och med den 31 december 2028, och produkter av animaliskt ursprung med sådana identifieringsmärken som anbringats före det datumet får finnas kvar på marknaden.

Ändringen är införd genom EU-förordning nr 2024/1141

Ändrar EU-förordning nr 853/2004