Valeria headshot

Valeria Lazakovich

Konsult inom livsmedelssäkerhet och kvalitet

Valeria är nutritionist, även kallat näringsfysiolog som har kunskap om nutrition från en molekylär nivå till ett folkhälsoperspektiv. Efter examen arbetade hon som nutritionistassistent på en hälso- och träningsapp, där arbetsuppgifterna inkluderade näringsberäkningar, receptframtagning, översättningar och andra nutritionsrelaterade frågor. Valeria har även gjort en forskningssammanställning tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund (avdelning LRF Mjölk) kring frukostens betydelse för barns hälsa och skolprestation.

På Herax Food Solutions AB arbetar Valeria med märkningsgranskning, näringsberäkning och livsmedelslagstiftningsfrågor. Nyligen hjälpte Valeria en kund som skulle lansera nya bakverk på den nordiska marknaden. I uppdraget ingick att, utifrån erhållna recept, göra näringsberäkningar samt sammanställa obligatorisk livsmedelsinformation för de aktuella bakelserna. I uppdraget ingick även att säkerställa att produkternas innehåll var kompatibla med EU lagstiftning vad gäller livsmedel, som ex. säkerställa att inga otillåtna tillsatser ingick.

Förutom svenska och engelska talar Valeria ryska flytande. Hennes kunder finns främst i Europa.

Valeria får positiv feedback från sina kunder, främst vad gäller hennes förmåga att vara effektiv och flexibel. De uppskattar även den höga kvalitén på hennes leveranser.

Kontakt

valeria.lazakovich@heraxfood.se

(+46) 0735–12 96 69