Matilda headshot

Matilda Wickström

Konsult i Regelverk & Kvalitetssamordnare inom områden Kemi, Kosmetika & Textil

Matilda är utbildad inom miljövetenskap och textil. Hon har mångårig erfarenhet av förordningar inom CLP, REACH, Detergent samt Kosmetika.

På Herax Food Solutions AB arbetar Matilda bland annat med granskning och märkning av kemiska, kosmetiska och textila produkter. Att upprätta Säkerhetsdatablad, PCN notifieringar samt CPNP registreringar. Matilda har under ett uppdrag nyligen agerat rådgivare vid nyetablering av ett företag inom Medicinteknik, konsultationen gällde bland annat ISO certifiering.

De kunder Matilda arbetar med finns i Sverige, i övriga Europa samt på den amerikanska marknaden.

Matilda får positiv feedback från sina kunder, främst vad gäller hennes effektivitet och leveranser med hög kvalitet.

Kontakt

matilda.wickstrom@heraxfood.se

(+46) 0708–10 51 74