Anneli Angeberg headshot

Anneli Angenberg

Konsult inom livsmedelssäkerhet, regelverk och kvalitet

Anneli är kostvetare, inriktning livsmedelssäkerhet, och har under fler år arbetat med livsmedelstillsyn för en större kommun. Där specialiserade hon på kontroll av kosttillskott, grossister och e-handel.

På Herax Food Solutions AB är Annelis fokusområde märkning och regelverk inom livsmedel och djurfoder, vilket innebär att hon bl.a. utför regulatoriska översättningar, märkningsgranskningar och utreder komplexa frågor kring hur EU-lagstiftning tolkats och implementerats i de Nordiska länderna. Hon håller även märkningsutbildningar om obligatorisk märkning, kosttillskott och närings- och hälsopåståenden.

Annelis kunder finns över hela världen och de har det gemensamma målet att introducera sina livsmedel på den Svenska och nordiska marknaden. Av sina kunder får hon feedbacken att hon är mycket hjälpsam, effektiv och flexibel samt förklarar komplexa frågor på ett tydligt sätt.

Kontakt

anneli.angenberg@heraxfood.se

(+46) 0708–10 15 84