Anna headshot

Anna Wedholm

Konsult inom livsmedelssäkerhet, regelverk och kvalitet

Anna är livsmedelsagronom och har doktorerat inom mjölkproduktlära. Efter examen arbetade hon en tid med produktutveckling och kvalité på ett hälsokostföretag. Anna har även mångårig erfarenhet från myndighetsarbete på Livsmedelsverket. Där arbetade hon som rådgivare mot företag och kontrollmyndigheter i frågor som rörde tillämpning av livsmedelslagstiftningen.

På Herax Food Solutions AB är Anna expert inom regelfrågor som rör livsmedelsmärkning och arbetar främst med märkningsgranskning, lagstiftningsbevakning och utbildningar. Anna arbetar även som kvalitetssamordnare på plats hos några av företagets kunder och har hjälpt till med anpassningar till livsmedelssäkerhetsstandarden IP livsmedel, tagit fram checklistor och manualer, hjälpt till med förberedelser inför EKO-revisioner, stöd i myndighetskontakter, samt med leverantörsbedömningar.

Anna får positiv feedback från kunder och utbildningsdeltagare på sin saklighet, sin höga kunskapsnivå samt sin pedagogiska presentation

Kontakt

anna.wedholm@heraxfood.se

(+46) 0708 - 10 15 86