Andrea headshot

Andrea Jungblut

Konsult inom Livsmedelssäkerhet, kvalitet och regelverk

Andrea är livsmedelsingenjör och har mångårig internationell erfarenhet i rollen som kvalitets- och livsmedelssäkerhetsansvarig inom livsmedelsbranschen. Detta åt företag inom livsmedelsproduktion, grossistverksamhet och detaljhandel med egenmärkesvaror (EMV).

På Herax Food Solutions AB är Andreas fokusområde ledningssystem för livsmedelssäkerhet och kvalitet. Hon bistår sina kunder med expertis inom IP Livsmedel, ISO/FSSC 22000, BRC och HACCP, och även med miljö- och hållbarhetscertifieringar som exempelvis KRAV, EU-Ekologisk och Rainforest Alliance. Bland annat agerar hon kvalitetssamordnare åt kunder, både långsiktigt och som interim lösning. I kvalitetssamordnarrollen kan ingå allt från leverantörskontroll, produktanalyser, produktmärkning, myndighetskontakter, kritiska kundreklamationer, interna revisioner och lagstiftningsfrågor.

Förutom svenska och engelska talar Andrea tyska flytande. Hennes kunder finns främst inom Europa.

Andrea får positiv feedback från sina kunder som beskriver henne som analytisk, noggrann och strukturerad. Kunderna uppskattar även hennes lätthet att nätverka och förmåga att snabbt bli självgående i de olika uppdragen.

Kontakt

andrea.jungblut@heraxfood.se

(+46) 0708 - 93 96 07