Amina portait

Amina Laallam

Konsult inom regelverk gällande livsmedel

Amina studerar till livsmedelsagronom och har en kandidatexamen i livsmedelsvetenskap. Hon har kunskaper inom produktion, nutrition och hållbarhet i livsmedelskedjan från råvara till färdig produkt. På Herax Food Solutions AB arbetar Amina med regelverksfrågor, märkningsgranskning samt administrativa frågor.